Smaids,
Kas katram mums savādāks.

Smaids,
Kas pasaulei daudz var dot.

Smaids,
Kas vienmēr par brīvu ir.

Smaids,
Kas cerību vienmēr doss.

Smaids,
Kas izkausē sirdi vissaltāko.

Smaids,
Kas atvieglo dzīvi visgrūtāko.

Smaids,
Kas apslāpē naidu vislielāko.

Smaids,
Kas izkliedē tumsu vistumšāko.

Smaids,
Kas apsteidz bēdas visskumjākās.

Smaids,
Kas sirdij iedekties liek.

Smaids,
Kas nevienu nepieviļ.

Smaids,
Kas pasaulē dzīvot liek.

Smaids,
Kas pasmaidīt visiem liek.

Smaids,
Kas zēles vislabākās.

Smaids,
Kas pasaulei griesties liek.

Smaids,
Kas daudziem no sirdspukstiem nāk.

Smaids,
Kas dvēselei dziedāt liek.

Smaids,
Kas aplaimo katru mūs.

Smaids,
Kas reizēm var nepaties būt.

Smaids,
Kas krāsainos sapņos mīt.

Smaids,
Kas reizums mums lidot liek.

Smaids,
Kas izsaka visu mums.

Smaids,
Kas neprasa vārdus mums.

Smaids,
Kas bezgala daudz var dot…