Smaids…

Smaids, Kas katram mums savādāks. Smaids, Kas pasaulei daudz var dot. Smaids, Kas vienmēr par brīvu ir. Smaids, Kas cerību vienmēr doss. Smaids, Kas izkausē sirdi vissaltāko. Smaids, Kas atvieglo dzīvi visgrūtāko. Smaids, Kas apslāpē naidu vislielāko. Smaids, Kas...