Klusu, klusi mēs vakarā,
Iededzam svecītes baznīcā.
Piepildām pasauli gaismiņām,
Smaidiem un mīļumu bagātā!

/Mārtiņš Doniņš/

Ziemassvētku sveiciens no MDArt.lv

Ziemassvētku sveiciens #6, Mārtiņš Doniņš