Apstājies…
Piestāj uz mazu brīdi
Atver acis un sirdi un redzi
Šo Ziemssvētku brīnumu laiku

Ieklausies…
Kā sniegpārsla pa debes jumu peld.
Tā Ziemassvētku sveicienus nes
Un zemi ar baltiem palagiem sedz.

Tici…
Šim mazajam Ziemssvētku brīnumam
Kas piedzims ik reizi vakarā
Kad svecīti iededz adventes vainagā.

/Mārtiņš Doniņš 2014.12.07/
Foto: flickr.com/photos/openarms