Noteikumi un nosacījumi

Pirkšanas nosacījumi

Donins.lv pakalpojumu un preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi:

1.   Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Tirgotāju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs internetveikalā veic pasūtījumu.

2.  Pirkšanas – pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti Donins.lv datu bāzē.

3.   Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti ziņojumi, kas ir saistīti ar preces un/vai pakalpojuma pasūtīšanu, apmaksas  un piegādes veikšanu.

4.   Pircēja iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, balstoties uz Latvijas Republikas personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā ari balstoties uz citiem Latvijas Republikas likumiem, kas reglamentē personu datu apstrādi un  aizsardzību. Apstrādājot un aizsargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu darbību.

5.  Pircēja iesniegtos datus lietos tikai un vienīgi Tirgotājs un tā partneri, ar kuriem sadarbojas Tirgotājs, veicot internetveikala vadīšanu, preču piegādi un (vai) citas darbības, kas saistītas ar Pircēja pasūtījumu pieņemšanu vai izpildi. Tirgotājs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot jau iepriekšminētās iesaistītās puses vai Latvijas Republikas likuma tiesību aktos paredzētos gadījumos, kas paredz šādu rīcību.

6.  Pircējs patur tiesības atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma, ar to paziņojot Tirgotājam, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, izņemot ja tiek sniegts pakalpojums kura izpilde jau ir sākta.

7.  PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Donins.lv saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, ja prece ir bojāta vai  izmainīts tās vizuālais izskats, kā arī tā ir tikusi lietota.

8.  Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu 3 darba dienu laikā pretējā gadījumā rēķins tiks automātiski anulēts.

9.   Pircējam, pasūtot preces, ir pienākums norādīt precīzu piegādes adresi.

10.  Pircējam ir pienākums saņemt preces pašam. Ja Pircējs pats preces nevar saņemt, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas preču piegādes dēļ neatbilstošai personai.

11. Donins.lv pasūtīto preci izsūta 1-7 darbadienu laikā.

12. Ja preci nav iespējams nosūtīt 1-7 darbadienu laikā, klients tiek informēts par preces jauno izsūtīšanas termiņu. (Parasti līdz 2 nedēļām) Ja klientu neapmierina iespējamā piegādes aizkavēšanās viņš var atteikties no pirkuma. Šajā gadījumā pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt naudu par preci un nenotikušo piegādi.

13.  Ja Pircējs, saņemot sūtījumu, pamana kādu preču neatbilstību, rūpniecības brāķi vai citus preču defektus, par to nekavējoties informē Pārdevēju. Ja sūdzība par neatbilstošu preču kvalitāti tiek apstiprināta un Pircējs atgriež neatbilstošas kvalitātes preces, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt naudu par preci, tanī pat laikā apmaksājot arī atgriešanas izdevumus.

14.  Visu pārdodamo preču īpatnības tiek norādītas aprakstos, kas pievienotas pie katras preces. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var būt neatbilstoši patiesajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantojamo datora monitora īpatnību dēļ.

15.  Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā ir sniedzis neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par šī iemesla dēļ radītajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja, lai tas kompensētu atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem.

Privātuma politika.

Izmantojot šo vietni tiek apkopota anonīma informācija par lapas lietošanu

Jūsu personīgie dati: e-pasts, tel.nr tiek izmantoti, lai apstrādātu Jūsu pirkumu vai pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošinātu komunikāciju ar Jums.