Izaugsmes trenera profesionālās ētikas kodekss

Es kā izaugsmes treneris (koučs) apņemos ievērot augstākos profesionālās ētikas standartus, lai nodrošinātu drošu, konfidenciālu un atbalstošu vidi saviem klientiem. Šis kodekss ir pamats manai praksei un atspoguļo manu apņemšanos pret klientu labklājību un profesionālo integritāti.

Konfidencialitāte:

 • Absolūta diskrētums: Es garantēju pilnīgu konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, ko klients dalās koučinga sesijās. Nekāda informācija netiks izpausta trešajām personām bez klienta skaidras rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai ja pastāv nopietns apdraudējums klienta vai citu personu drošībai.
 • Droša informācijas glabāšana: Visa klienta informācija tiek glabāta drošā veidā, ievērojot visus piemērojamos datu aizsardzības likumus un noteikumus.
 • Anonimitāte: Ja tiek izmantoti klienta piemēri profesionālajā kontekstā (piemēram, apmācībās vai supervīzijā), klienta identitāte tiks pilnībā aizsargāta, nodrošinot anonimitāti.

Profesionālā kompetence:

 • Nepārtraukta izaugsme: Es apņemos regulāri pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, piedaloties profesionālās pilnveides pasākumos un supervīzijā.
 • Pašrefleksija: Es regulāri izvērtēju savu darbu un tā ietekmi uz klientiem, lai nodrošinātu visaugstākās kvalitātes pakalpojumu sniegšanu.
 • Attiecību robežas: Es uzturu skaidras un profesionālas robežas attiecībās ar klientiem, izvairoties no jebkāda veida interešu konfliktiem.

Klientu intereses pirmajā vietā:

 • Individuāla pieeja: Es pielāgoju koučinga procesu katra klienta individuālajām vajadzībām un mērķiem, respektējot viņu unikalitāti un vērtības.
 • Atbalsts un iedrošinājums: Es radu atbalstošu un iedrošinošu vidi, kurā klients jūtas droši izpētīt savas iespējas un sasniegt savus mērķus.
 • Neitralitāte un objektivitāte: Es saglabāju neitralitāti un objektivitāti koučinga procesā, izvairoties no personīgo uzskatu vai vērtību uzspiešanas klientam.

Ētisku pārkāpumu risināšana:

 • Atklātība: Ja rodas kādi ētiski jautājumi vai neskaidrības, es tos atklāti pārrunāju ar klientu, meklējot kopīgus risinājumus.
 • Konsultācijas: Ja nepieciešams, es konsultējos ar kolēģiem vai supervizoru, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti augstākie ētiskie standarti.

Es uzskatu, ka šis ētikas kodekss ir būtisks, lai veidotu uzticības pilnas attiecības ar saviem klientiem un nodrošinātu, ka koučinga process ir efektīvs un atbalstošs. Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par šo kodeksu, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mani.